Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

O municipal reguladora de la instal•lació i el funcionament de les infraestructures radioelèctriques