Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

OFICINA DE CADASTRE

Cadastre inmobiliari: Es el registre administratiu que depèn del Ministeri d’Hisenda, en aquest registre es descriuen els béns inmobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel Texte Refós de la llei de Cadastre Inmobiliari, la inscripció en el mateix es obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat. (http://www.catastro.meh.es/)


PIC: Els Punt d’Informació Cadastral, és un centre de prestació de serveis cadastrals, autoritzat per la Direcció General de Cadastre i està ubicat a entitats públiques, com és l’Ajuntament de Llucmajor.
 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC CADASTRE/PIC:

- ATENCIÓ PRESENCIAL:

Dilluns, Dimecres i Divendres de 9 h a 13 h.

C/ Fira, 14 (07620 Llucmajor)

IMPORTANT: Durant el termini voluntari determinat pel pagament de tributs municipals (OCTUBRE I NOVEMBRE) que gestiona l’ATIB, l’oficina de cadastre atendrà DIÀRIAMENT al públic de 09 h a 13 h.

- ATENCIÓ TELEFÒNICA:

De dilluns a divendres de 9 h a 13 h al telèfon: 971.66.21.39

- @: jllado@llucmajor.org

 

cadastre

 

 
971 66 21 39