Matrimonis

Els tràmits per al matrimoni civil s'han d'iniciar sempre en el Registre Civil del municipi en el qual està empadronat un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions distintes podran elegir la que més els convengui. 
Per a la tramitació d'un expedient de matrimoni, s'ha de trametre un correu electrònic (juzgadodepaz@llucmajor.org) en què se sol·liciti l'enviament del dossier matrimonial, on es recull tota la documentació que es necessita aportar segons els diferents perfils de contraents, o bé es pot descarregar des d'aquest Dossier matrimonio civil.
Una vegada es tengui el dossier i s'hagi preparat tota la documentació necessària segons els distints perfils, aquestes són les passes a seguir:
1r    Telefonar al 971 66 03 45 i sol·licitar cita per començar la tramitació de l'expedient de matrimoni.
2n    El dia de la cita s'han de personar els dos contraents i els dos testimonis, amb tota la documentació indicada en el dossier.
S'indicarà una data-reserva de celebració de la boda, que solament quedarà confirmada quan es rebi l'aprovació de l'expedient de Palma.
3r    Celebració de la boda.

Es poden descarregar les dates de celebració de matrimoni al nostre Jutjat de Pau Fechas

Quan es rebin instruccions de la data d'obertura al públic de les instal·lacions del Jutjat de Pau, es contactarà telefònicament amb els interessats que tenguin iniciat l'expedient de matrimoni abans de l'estat d'alarma, amb els que hagin d'iniciar l'expedient i amb els que tenguin assenyalament de data de boda.
 


Source URL: https://llucmajor.org/matrimonis