Agència de Col·locació

L’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Llucmajor és un projecte en procés de creació que té una doble finalitat:

Per una banda oferir llocs de feina adequats a les competències de les persones que s’hi donin d’alta i per l’altra proporcionar candidats idonis als requeriments i característiques dels llocs de feina ofertats per les empreses que s’hi registrin.


Source URL: https://llucmajor.org/agencia-de-collocacio