Ceràmica

Rajoles de la capella de Santa Anna

1_57_1  Es tracta d'una ceràmica de procedència valenciana, de la segona meitat del segle XVIII, que     representa sis motius sobre l'ascendència i el naixement de Jesús. Els temes són els següents: arbre   genealògic de Maria, menyspreu del gran sacerdot a sant Joaquim, presentació de Maria al temple,   esposoris amb sant Josep, anunciació i naixement del nin Jesús.

 Cal destacar que en la col·locació actual de les rajoles hi ha una sèrie d'errors, la qual cosa fa pensar   que la disposició primitiva no fou, probablement, la mateixa. L'estat de conservació és dolent, n'hi ha   moltes de rompudes i de fragmentades.


1_58_1  Dels seus autors sols sabem que eren valencians. L'escola valenciana era molt més colorista i   naturalista  que la catalana, i a més les seves disposicions no eren tan esquemàtiques, ja que l'artista   valencià dominava el dibuix.

  Als panells del santuari de Gràcia, es poden veure una sèrie de característiques que fan pensar en un   barroc que està ja a les darreries, que empra recursos de gran efectisme com són les arquitectures, els   cortinatges, els puttos, l'ornamentació vegetal i de fruites i fins i tot l'orla rococó tantes vegades   representada i tan pròpia de l'escola valenciana.

  S'hi ha aplicat una extensa gamma de colors que va del groc i verd (en distintes tonalitats), passant pel   blau fins al morat.

1_59_1  Els panells de Gràcia, juntament amb els de Porreres i Muro, són els únics exponents de l'escola   valenciana a Mallorca, la qual cosa els converteix en un patrimoni artístic de gran valor.


Source URL: https://llucmajor.org/ceramica