Estatuts del Patronat de la Residència per a persones majors

BOIB núm. 20 de 15/02/97

Source URL: https://llucmajor.org/arxius-i-documents/estatuts/estatuts-del-patronat-de-la-residencia-persones-majors