Fires

Les Fires de Llucmajor se celebren des de 1546, després que Carles V en concedís el permís i Llucmajor guanyàs dos plets a Inca i Sineu.

L’any 1543, l’emperador Carles V va concedir a Llucmajor el reial privilegi de poder celebrar Fires des del 29 de setembre (Sant Miquel) fins al diumenge abans del 18 d’octubre (Sant Lluc).

El 16 de juliol de 1542, el Consell de la Vila, presidit aleshores per Antoni Puigserver, va acordar sol·licitar al rei que permetés dur a terme un mercat setmanal i fires perpètues, com les que ja es feien a Sineu i Inca. El permís de Carles V per realitzar mercats i fires de Sant Miquel a Sant Lluc va ser una realitat el dia 1 de maig de 1543.

Així va arribar el privilegi reial que canviaria l’activitat comercial de la vila i del seu entorn. Però arran del privilegi d’organitzar fires concedit a Llucmajor el 1543, Inca i Sineu interposaren un plet, que Llucmajor va guanyar tres anys després. I no va ser fins al 1546 que va tenir lloc la primera fira.

Les Fires comencen el dia de Sant Miquel amb el pregó de Fires, i durant els dies de Fires hi ha exposicions, concursos, etc. El dia més destacat és el de la Darrera Fira, el diumenge abans de Sant Lluc.

Les Fires han anat canviant amb el temps i han passat de presentar una vessant eminentment agrícola a una altra de més industrial, artesanal i comercial. Malgrat tot, encara hi ha coses que perduren amb els anys.

Fires

Primera Fira. Dia de Sant Miquel, 29 de setembre

Segona Fira. Fira Frikijor: Primer diumenge d’octubre

Fira d’Oportunitats. Dissabte abans de la Tercera Fira

Tercera Fira. Fira Artesana: Segon diumenge d’octubre

Darrera Fira. Diumenge abans de Sant Lluc

Es Firó. Dilluns després de la Darrera Fira

Documents

Menú