Resultat de les votacions dels Pressupostos Participatius de Llucmajor 2022

Els Pressupostos Participatius de Llucmajor 2022 han finalitzat. Transcorreguts tres mesos, en els quals la ciutadania ha proposat i votat projectes de millora del municipi, ja tenim els resultats del que han prioritzat els llucmajorers i llucmajoreres.

Tots els empadronats i empadronades a Llucmajor majors de 16 anys, així com aquells amb una segona residència al municipi, han pogut escollir entre un total de 17 propostes. Aquesta és la distribució dels vots:

Proposta Àrea Vots
10 Posar bancs i plantar arbres a les Urbanitzacions Urbanitzacions 89
5 Arreglar asfalts i voravies de Llucmajor poble Llucmajor poble 60
9 Espai Multifuncional a Sa Marina Urbanitzacions 50
1 Neteja i embelliment Llucmajor poble 49
4 Plantar arbres i posar bancs a Llucmajor Poble Llucmajor poble 42
11 Límit entre les urbanitzacions de Maioris i Puig de Ros Urbanitzacions 38
2 Instal·lació d’un rocòdrom exterior al poliesportiu Llucmajor poble 33
7 Arreglar voravies i asfalts a s’Arenal S’Arenal 31
8 Caminets Carretera Cap Blanc Urbanitzacions 30
15 Taula de ping pong a l’exterior a Les Palmeres Les Palmeres 24
16 Les Palmeres Mou-te Les Palmeres 23
6 Posar bancs i plantar arbres a s’Arenal S’Arenal 21
12 Aparells de gimnàstica a l’aire lliure Urbanitzacions 15
13 Crear a Cala Pi una Zona d’Oci Canina Cala Pi / Es Pas de Vallgornera / Vallgornera Nou 9
3 Taules de Ping Pong al Camp de Futbol del Poble Llucmajor poble 7
14 Senyalització de la circulació a Vallgornera Cala Pi / Es Pas de Vallgornera / Vallgornera Nou 4
17 Taules al parc de s’Estanyol S’Estanyol 2

D’acord amb els criteris definits a l’inici del projecte, les propostes guanyadores es decideixen en dues rondes. A la primera ronda s’escull la proposta amb més vots al seu àmbit territorial. Són les següents, amb el seu respectiu cost:

Proposta Àrea Preu
10 Posar bancs i plantar arbres a les Urbanitzacions Urbanitzacions 45.000 €
5 Arreglar asfalts i voravies de Llucmajor poble Llucmajor poble 72.000 €
7 Arreglar voravies i asfalts a s’Arenal S’Arenal 72.000 €
15 Taula de ping pong a l’exterior a Les Palmeres Les Palmeres 2.420 €
13 Crear a Cala Pi una Zona d’Oci Canina Cala Pi / Es Pas de Vallgornera /

Vallgornera Nou

2.400 €
17 Taules al parc de s’Estanyol S’Estanyol 1.200 €

Així doncs, després d’aquesta primera ronda romanen per assignar 44.980€, degut que diversos àmbits territorials els diners no s’han destinat a cap projecte. Tal com es va preveure a l’inici del projecte, aquest romanent s’ha assignat a altres propostes seguint un únic criteri: que es duguin a terme el màxim possible de propostes. La combinació òptima és la següent, permetent que surtin escollides fins a 6 propostes més:

Proposta Àrea Preu
11 Límit entre les urbanitzacions de Maioris i Puig de Ros Urbanitzacions 10.000 €
2 Instal·lació d’un rocòdrom exterior al poliesportiu Llucmajor poble 4.000 €
16 Les Palmeres Mou-te Les Palmeres 4.500 €
12 Aparells de gimnàstica a l’aire lliure Urbanitzacions 18.150 €
3 Taules de Ping Pong al Camp de Futbol del Poble Llucmajor poble 4.840 €
14 Senyalització de la circulació a Vallgornera Cala Pi / Es Pas de Vallgornera / Vallgornera Nou 2.400 €
TOTAL 43.890€

En resum, fins a 12 propostes han sortit escollides als Pressupostos Participatius de Llucmajor 2022. Agraïm a tothom la seva participació i implicació al llarg del projecte. A finals del mes de juliol la ciutadania tindrà a la seva disposició l’informe final de valoració del conjunt dels pressupostos participatius.

Moltes gràcies!

Ho vols compartir?
Anterior
L’Ajuntament de Llucmajor ha duit a terme la millora de l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Següent
Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la modernització i la continuïtat del sector econòmic del municipi de Llucmajor
Menú