Medi Ambient informa als ajuntaments on s’ubiquen les noves ZEPA que les obres menors no requeriran informe

Medi Ambient informa als ajuntaments on s’ubiquen les noves ZEPA que les obres menors no requeriran informe

El conseller Vidal assistí a un acte al CEIP sa Marina

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha remès, aquesta setmana, una carta als ajuntaments on s’ubiquen les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), aprovades pel Consell de Govern del dia 18 de gener de 2019, en la qual els comunica tota una sèrie d’actuacions que no hauran de menester informe ambiental.

Aquest llistat s’ha redactat partint de l’experiència acumulada en el Servei de Planificació al Medi Natural i inclou una sèrie de projectes i actuacions que, per la tipologia pròpia, s’han exclòs d’afecció a la Xarxa Natura 2000, atès que no comporten cap alteració sobre els hàbitats i les espècies per les quals es varen declarar els espais.
Entre les actuacions que no tenen la consideració de projecte als efectes de l’avaluació de repercussions ambientals s’inclouen:

– L’activitat cinegètica.

– Treballs ordinaris per al manteniment de l’explotació agrària o per a l’obtenció de productes agrícoles, ramaders o forestals, sempre que no comportin una modificació dels hàbitats naturals ni cap tipus d’obres constructives.

– La rehabilitació, reparació o reconstrucció de bancals, parets seques o murs de contenció existents i la instal·lació de portes o barreres d’accés a les finques, que no afectin hàbitats o espècies d’interès comunitari.

– Reparació o rehabilitació de basses, piscines, safareigs, aljubs i altres sistemes de captació i emmagatzematge d’aigua per a ús domèstic i agrícola, ramader o forestal.

– Actuacions de manteniment de camins, l’objectiu de les quals sigui la reposició de les condicions en què va ser construït el camí mantenint les característiques de disseny, materials i tècniques constructives, sense canvis de traçat ni d’amplada.

– Les tasques de manteniment ordinari de la xarxa viària (repintar les línies de la carretera, arreglar sots quan la maquinària i els materials ocupin només la superfície de la carretera i col·locar senyals).

– Reparacions i reformes interiors de construccions existents que no estiguin fora d’ordenació, sense augmentar-ne el volum o superfície; canvis de finestres o altres elements de la façana i canvis i reparacions de teulades, inclosa la instal·lació a teulades d’equipaments elèctrics, energètics i de telecomunicacions (s’inclouen aquí les antenes de telecomunicacions i les plaques solars).

– Actuacions relacionades amb investigacions científiques que no comportin una intervenció en el medi.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha explicat, aquest dimecres, el contingut de la carta destacant que, d’aquesta manera, la Conselleria s’avança a la redacció dels plans de gestió d’aquestes ZEPA i compleix el compromís de facilitar la tramitació ambiental als consistoris. Davant els dubtes expressats per alguns dels actors afectats respecte de la declaració de noves ZEPA i ampliació d’algunes de les existents, Vidal els ha instat a recórrer contra la decisió davant la Unió Europea.

Vidal ha fet les declaracions a l’escola CEIP Marina de Llucmajor durant l’acte d’amollada d’un exemplar de femella de milana (Milvus milvus). L’au, nascuda el 2018, va ser localitzada el passat 6 de desembre en mal estat per un particular que en va alertar al telèfon d’emergències del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). Un dels tècnics la va traslladar al centre en detectar un fort traumatisme a una de les ales. Una vegada a l’hospital i després de realitzar-li l’estudi radiològic pertinent, es va diagnosticar una fractura de cúbit causada per munició de caça. Després de mantenir-la a l’UVI de l’hospital durant un període llarg, estar en tractament per les lesions presentades i ser traslladada a les instal·lacions exteriors de musculació, es troba en perfectes condicions per poder tornar a la natura.

Amb la col·laboració del Grup Balear d’Ornitologia (GOB), l’exemplar estarà identificat amb un emissor terrestre per poder fer el seguiment de la seva adaptació a la natura.

Cal recordar que la milana (M. Milvus) és una espècie catalogada a les Illes Balears com en perill d’extinció. Al 2018 en els Centres de Recuperació de Fauna Silvestre (CRFS) del COFIB han ingressat un total de 26 exemplars d’aquesta espècie, 18 a Mallorca i 8 a Menorca. Tot i que molts pocs caçadors incompleixen la llei, la mort d’una espècie protegida és una infracció tipificada com a greu a la Llei balear de caça: implica no sols una sanció pecuniària, sinó també la pèrdua de llicència de caça i la inhabilitació per obtenir-la durant anys, i pot donar lloc fins i tot a responsabilitats penals.

(TEXT I FOTO: CAIB)

Ho vols compartir?
Anterior
Guanyadora del concurs del cartell de Carnaval 2019 de Llucmajor
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor aprova un pressupost de 42,5 milions d’euros per a 2019
Menú