Llucmajor presenta uns pressupostos municipals de quaranta-tres milions d’euros pel 2021

pressupostos

L’equip de govern, ha preparat uns comptes adequats a l’actual situació de crisi amb l’objectiu de reactivar el municipi.

L’Ajuntament de Llucmajor comptarà amb un pressupost municipal de 43 milions d’euros per l’exercici 2021. Aquesta xifra només suposa un increment d’un milió d’euros respecte a l’any passat. “Els comptes d’enguany estan adaptats a les necessitats que han generat la pandèmia i la crisi, per una part param especial esment a millorar la situació de les persones de tot el municipi, i per l’altra part feim incís a la recuperació econòmica sense deixar de banda altres aspectes com la cultura, els esports i el teixit associatiu”, ha declarat el Batle, Eric Jareño.

L’àrea de Serveis Socials comptarà amb una partida de 200.000 euros – el doble que l’any 2020 – per fer front a les contingències derivades de la pandèmia. Així mateix s’augmenta la despensa de gestió d’acció social fins als 58.800 euros. Els tècnics calculen que la progressió de despesa a aquesta àrea superarà la dels darrers anys. “Hem previst un fons addicional, que prové de la liquidació del passat any, per tal de poder donar resposta a qualsevol incidència. És necessari posar a les persones, a les famílies al centre de les nostres accions”, ha declarat el regidor de Serveis Socials Gabriel Rojo.

En el capítol d’inversions només es contemplen aquelles accions que tenen la seva totalitat o una part subvencionades. Així, a nivell consolidat, es destinarà una quantitat d’1.141.000 euros. Dins aquest apartat es preveuen els projectes del carrer Gran i General Consell i de la plaça Reina Maria Cristina; ambdós a S’Arenal. “En aquest cas, la nostra decepció ha estat que s’ha hagut de fer un esforç extra de 600.000 euros de projectes no executats procedents de l’anterior legislatura que no s’havien previst de manera correcta. Si s’hagués fet la feina així com toca, aquests diners s’haurien destinat a altres millores que necessita el municipi”, ha dit el tinent batle d’Urbanisme, Guillem Roig.

Cal esmentar que L’Ajuntament de Llucmajor podrà destinar una quantitat 7,3 milions d’euros a la inversió durant el present any. Aquests diners provenen de la liquidació de l’exercici pressupostari del 2020. D’aquesta quantitat destaca la partida d’un milió i mig d’euros al pla d’ajudes directes als sectors econòmics del municipi i de 300.000 euros als vals de compra pel comerç local. “Un dels nostres objectius és la reactivació econòmica, per això es posen en marxa totes aquestes accions que ajudaran a tot el teixit empresarial de tot el municipi a pal·liar els efectes de la crisi”, ha comentat la tinent batle de Comerç, Noemí Getino. Per part de l’equip de govern, s’ha anunciat que en les pròximes setmanes es podran presentar les bases per tal que empreses i autònoms puguin accedir a les subvencions i al programa de vals per comerços i restauració.

Malgrat l’actual situació i les prioritats que s’han marcat, des de l’Ajuntament no s’ha volgut deixar de part el teixit associatiu, ja que són peces fonamentals per fer poble i per atendre necessitats de la població. Així s’ha destinat una partida de quasi 128.000 euros a diverses entitats que treballen a Llucmajor. Per una banda s’ha tengut en compte les d’acció social i per l’altra banda les esportives i culturals. A aquesta darrera àrea cal destacar les intervencions previstes al Claustre de Sant Bonaventura, Cas Coix i al Molí d’en Gaspar. Dins l’àrea d’esports està previst un augment de la inversió a totes les instal·lacions esportives. Juntament amb l’àrea de Turisme s’està treballant per oferir uns equipaments de nivell per poder atreure clubs o esportistes i treballar a la desestacionalització.

Una de les principals diferències a aquests comptes municipals respecte a altres anys és que no existeix una partida fixa per cada nucli. “S’ha volgut prioritzar un pla per cada nucli i no haver d’estar fermats per una quantitat, hem donat prioritat a aquells projectes més avançats i que es podran realitzar l’any 2021, per això S’Arenal és el nucli que tendrà més obres en marxa”, ha dit la regidora d’Economia, Pilar Bonet.

Una altra de les àrees que és important és el manteniment urbà. “Dins la feina diària de l’Ajuntament poder cuidar de totes les infraestructures i arreglar el que es trenca, és una inversió constant de diners i recursos humans que és prioritari tenir un entorn urbà excel·lent”, ha comentat el tinent batle de Manteniment, Bernadí Vives. D’aquesta manera el personal del cementiri – ja que s’externalitza el servei – passa a formar part de la brigada. A més una de les quatre noves places que es creen al present exercici, serà un oficial de primera. Precisament la despesa al capítol de personal és de quasi 24 milions d’euros, xifra que suposa un 53% del total del pressupost.

Per altra banda es manté al capítol V de despeses un fons de contingència de 582.000 euros. Així mateix, pel que fa al capítol d’ingressos per impostos i taxes es preveu que vagi variant al llarg de l’any, per part dels tècnics s’han fet unes previsions segons els anys anteriors, però la crisi actual produirà variacions. La despesa a nivell consolidat s’incrementa significativament en els capítols I en 6,41%, en el capítol II en 3,43%, capítol III 61,65%, i disminueix en els capítols IV en 25,69%, capítol V 30,78% i capítol VI en 47,96%.

Ho vols compartir?
Anterior
Escoletes Municipals de Llucmajor
Següent
Pla normatiu de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2021
Menú