Llucmajor demana solucions davant la instal·lació de la planta de compostatge

Des de l’Ajuntament de Llucmajor mostren preocupació davant els possibles problemes, sobretot de logística, que es poden produir quan la planta de compostatge projectada pel Consell de Mallorca en el municipi, iniciï la seva activitat.

Cal recordar que la de Llucmajor serà la primera planta de compostatge que es construeixi de les cinc projectades pel Consell de Mallorca distribuïdes per l’illa. A més de la de Llucmajor, estan projectades les plantes de Felanitx, Santa Margarita, Calvià i Marratxí.

El Consistori llucmajorer ha presentat diverses al·legacions al projecte que pretenen solucionar unes certes deficiències que s’han detectat en aquesta fase.

La més important per al municipi és que en el projecte es contemplen tres rutes per a l’arribada dels residus a la planta, un d’ells és un camí municipal pel qual l’Ajuntament considera que el pas dels camions produirà desperfectes en l’asfaltat d’aquest, sent aquest camí, a més, d’unes dimensions poc adequades per al pas del trànsit pesat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Llucmajor considera, que una vegada revisat el projecte de la planta de compostatge, no queda clar la procedència dels residus que es tractaran en aquesta, ja que indica que aquests procediran de municipis com Llucmajor, Campos, Felanitx o Santanyí, però deixa oberta la possibilitat que els residus a tractar també procedeixin d’altres zones com el nord de l’illa. En aquest cas, les rutes proposades per al trasllat dels residus, no poden ser les que s’estableixen ara mateix, per la qual cosa seria inevitable que el trànsit pesat rodés per les rondes de Llucmajor amb les consegüents molèsties per als veïns i veïnes del poble. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Llucmajor es va sol·licitar en el seu moment una solució a aquest tema, que podria ser una variant entre les carreteres de Campos i Algaida perquè poguessin circular els vehicles encarregats de transportar els materials a la planta.

A més de la incertesa per les rutes establertes, existeix el dubte respecte al tipus de materials que es poden processar en la planta, ja que també es deixa oberta la possibilitat de què es tractin fangs procedents de depuradores, amb les consegüents molèsties que aquest punt pot produir als veïns i veïnes del municipi.

Tampoc s’explica en el projecte el temps en què la planta de Llucmajor estarà en funcionament fins que la resta de plantes estiguin operatives. Això suposa una important incertesa respecte al temps en què la planta de compostatge haurà d’assumir el volum de residus que, posteriorment, es repartiran amb les altres quatre plantes projectades.

Bernadí Vives, regidor d’Entorn i Manteniment Urbà, va assegurar que ens preocupa que no s’hagin tingut en compte les nostres al·legacions, que intenten millorar un projecte que considerem important per a l’illa i per al nostre entorn. Creiem que és millor posar solucions abans que es produeixin els problemes a fer-ho després”.

Per part seva, el batle de Llucmajor, Éric Jareño, ha declarat que des de l’Ajuntament de Llucmajor hem fet els nostres deures per a sensibilitzar a la ciutadania en què el camí a seguir és reduir residus, apostant per la recollida selectiva, el reciclatge i la reutilització, per la qual cosa no ens neguem a la instal·lació de la planta de compostatge, però creiem que s’han de tenir en compte totes les circumstàncies per a intentar minimitzar les possibles molèsties que el trànsit rodat pugui produir als nostres veïns i veïnes”.

Ho vols compartir?
Anterior
Bases de la convocatòria extraordinària per a accedir als diferents nivells que integren la carrera professional dels empleats públics de l’Ajuntament de Llucmajor i del Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor
Següent
Arrenquen les obres de reforma de la “Plaça Taronja” de s’Arenal
Menú