Llucmajor aprova els seus pressupostos per valor de 50,4 milions d’euros

El municipi de Llucmajor va aprovar en el ple celebrat el dimarts 14 de maig els seus pressupostos municipals. Aquests suposen un augment d’aproximadament 5 milions d’euros respecte als anteriors pressupostos aprovats en l’anterior legislatura. Això es deu al fet que en els anteriors pressupostos es van haver d’aprovar determinades partides i contractes per únicament vuit mesos en lloc dels habituals dotze. També per la previsió d’una major recaptació en concepte de llicències urbanístiques.

Durant la celebració del Ple Extraordinari, la batlessa de Llucmajor Xisca Lascolas va explicar que aquests són uns pressupostos continuistes, i que l’increment del pressupost dona resposta a tots els serveis necessaris per al funcionament del municipi i per a donar servei als veïns i veïnes de Llucmajor.

El pressupost aprovat ascendeix a 50.492.900 euros.

D’aquests 40,4 milions d’euros, un 53,5 per cent d’aquests, és a dir, 27 milions d’euros, estan destinats a cobrir despeses de personal, la qual cosa suposa un increment del 3,5 per cent respecte als anteriors pressupostos marcats per la normativa estatal.

Quant a despeses relacionades amb béns corrents i serveis, aquests pressupostos doten a aquest capítol amb 20,7 milions d’euros, la qual cosa suposa gairebé un 22 per cent d’increment respecte a l’any 2023. El més destacable en aquest capítol és l’increment de prop de 2 milions d’euros per a neteja viària dels nuclis urbans i per a la recollida selectiva.

En el que fa referència a subvencions, l’Ajuntament de Llucmajor torna a pressupostar les que fan referència a caràcter social, i a les quals es poden acollir fins a sis entitats que desenvolupen la seva labor en el municipi a través de l’àrea de Serveis Socials, a més de mantenir les subvencions per a esportistes i clubs i associacions esportives, joventut, cultura o persones majors. Aquests pressupostos contemplen una nova subvenció per a particulars que fa referència a castracions i implantacions de xips per a felins i a més es recupera la subvenció per a premis de Fires i Cultura. Per a finalitzar en aquest capítol, es dota econòmicament el concurs d’idees per al projecte de rehabilitació del Teatre Recreatiu de Llucmajor (Cas Coix).

En el capítol d’inversions el pressupost contempla 1,2 milions d’euros, encara que aquestes es veuran reforçades amb dotacions provinents dels romanents de tresoreria com els 3,8 milions d’euros incorporats el mes passat destinats a la realització d’inversions en el municipi.

Quant als ingressos pressupostats destaca l’augment en l’import de l’impost de construccions, que s’incrementa en 2,6 milions d’euros respecte als anteriors pressupostos sense pujar impostos. Aquest increment es pressuposta a causa del volum d’expedients que es troben pendents de tramitar llicències i que es té previsió de fer-ho en el curt termini gràcies a la incorporació de nou personal en l’àrea d’urbanisme.

Ho vols compartir?
Anterior
Talls de circulació s’Arenal
Següent
Llucmajor presenta un pla pilot per a guanyar 86 noves places d’aparcament en s’Arenal
Menú