L’IGME recomana instal·lar fosses sèptiques en lloc de clavegueram a Cala Pi, Vallgornera i es Pas

L'IGME recomana instal·lar fosses sèptiques en lloc de clavegueram a Cala Pi, Vallgornera i es Pas

Davant el risc d’esfondrament si es fan obres i per ser una opció “més viable, sostenible i amb manco impacte sobre el medi”

L’informe també desaconsella la construcció d’una depuradora tal com s’ha plantejat perquè “l’assaig de bombeig ha posat de manifest l’alta transmissivitat de l’aqüífer en la zona” i per tant “en cas de construir la depuradora i que aquesta aboqui aigües tractades sobre el terreny, podria modificar ràpidament la geoquímica de les aigües subterrànis, alterant en darrer terme l’aigua de la cova i el sistema ambiental associat”.

En aquest mateix sentit, apunta que “els torrents que travessen la zona de Cala Pi-Vallgornera “són tots perdedors, per la qual cosa l’abocament d’aigües residuals depurades en aquests jaços suposa un elevat risc que l’aigua s’infiltri a la cavitat” encara que “la depuració de l’aigua sigui molt elevada”.

Quant a la construcció de conduccions fins a la depuradora a 4,2 km de distància o a la de s’Arenal ubicada a 17,6 km, l’IGME considera que són “solucions molt poc viables”, ja que per una banda existeix “risc de modificar els paràmetres geoquímics de l’aigua subterrània” i, en relació a la segona opció, apunta que “la distància entre els dos punts suposaria un impacte ambiental molt notable” a sa Marina de Llucmajor.

El regidor d’Urbanisme, Jaume Tomàs (MÉS) apunta que la propera passa que farà l’Ajuntament de Llucmajor serà elevar al ple de la Corporació municipal una modificació del planejament urbanístic demanant al Consell de Mallorca l’exempció de l’obligació de construir el clavegueram. Serà l’administració insular qui demani els pertinents informes a la Conselleria de Medi Ambient.

“La nostra intenció ha estat sempre dur a terme el clavegueram però davant l’informe de l’GME, no ens queda més remei que demanar l’exempció de fer-lo”, apunta Tomàs. Pel que fa a la solució de les fosses sèptiques, afegeix que “és una solució que garanteix els drets els propietaris i a l’hora soluciona el problema de les filtracions a la cavitat”.

Ho vols compartir?
Anterior
Inaugurades les noves dependències de l’Arxiu Municipal de Llucmajor, un dels més importants de Mallorca
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor cedirà 3.000 metres quadrats al Govern per a construir el nou PAC
Menú