L’Ajuntament de Llucmajor modifica el PGOU per evitar la degradació d’una illa urbana

foto_2

Suprimeix un PERI per evitar l’estat de ruïna dels habitatges construïts el 1956


L’Ajuntament de Llucmajor aprovà per unanimitat, en el decurs del passat ple ordinari, la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi, per tal d’evitar la degradació d’una illeta del nucli urbà que compren els habitatges i solars ubicats entres els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i ronda Antoni Ramis i que afecta 92 habitatges.

En aquest sentit, el PGOU de Llucmajor, aprovat el 13 de desembre de 1985, delimitava a aquest espai un pla especial de reforma interior (PERI) “sense que s’especifiqui la finalitat concreta” del mateix i amb el pas dels anys, “L’Ajuntament de Llucmajor no ha redactat cap PERI”.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Llucmajor, Jaume Tomàs, explica que “aquesta delimitació ha impedit que es puguin atorgar llicències a l’àmbit, afectant no només a les parcel·les interiors dels carrerons, sinó també els carrers principals que s’hi troben inserits”.

Amb aquesta modificació, segons l’informe d’urbanisme, es pretén “desafectar un gran nombre d’habitatges i parcel·les que donen façana a aquests carrers, la majoria dels quals foren construïts abans de l’any 1956, i que amb el manteniment d’aquesta unitat d’actuació es veuen limitats en les seves possibilitats edificatòries i fins i tot es poden veure condemnats a estats de ruïna, ja que de conformitat amb l’establert a l’article 60 del PGOU, no es podran atorgar llicències dins aquest àmbit”.

En el document, s’apunta que aquesta modificació del PGOU “no té efectes significatius sobre el medi ambient, motiu pel qual no es creu necessària la subjecció de la present modificació puntual a avaluació ambiental estratègica”.

Tomàs afegeix que “aquesta modificació no suposa cap alteració urbanística, ni cap increment d’edificabilitat, ni de densitat, i tampoc modifica els usos del sòl, el que volem és que aquests propietaris puguin restaurar els seus habitatges de forma legal perquè en cas contrari, amb els pas dels anys, estaven abocats a la degradació i abandonament d’aquesta zona del poble com ja ha passat a alguns habitatges”.

Així mateix, en el decurs del ple, Tomàs informà que el departament d’Urbanisme ja ha demanat pressupost per a l’execució de la dotació serveis i obertura del carrer Foners, una via sense sortida que “forma part d’aquest entramat com a fals urbà i, d’aquesta manera, passarà a estar també regularitzat”.

Documentació adjunta
foto_2.jpg. (Publicació dia 10-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
“Col·leccionant fotografia” de Toni Catany, un passeig per la història de l’art de la imatge
Següent
La Policia Local detecta 73 vehicles abandonats a tot el terme municipal
Menú