L’Ajuntament de Llucmajor aprova un pressupost de 42,5 milions d’euros per a 2019

L'Ajuntament de Llucmajor aprova un pressupost de 42,5 milions d'euros per a 2019

Aquests comptes acaben amb el deute municipal que a 2015 era de 40 milions d’euros

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor aprovà un pressupost de 42.495.200 € per a 2019, amb els vots a favor dels 11 regidors de l’equip de govern integrat per PSOE, MÉS i EL PI. Els comptes comptàren amb el vot a favor del regidor de SSPLL.

El batle de Llucmajor, Gori Estarellas, destaca que “amb aquests comptes, el pacte de govern tanca el cicle de la legislatura amb els deures fets perquè en 4 anys hem sanejat un ajuntament que feia dècades que estava amenaçat per un deute que a 2015 era de 40 milions d’euros. Actualment l’hem eixugat fins als 2 milions, una xifra que amortitzarem enguany”. “Crec que en 4 anys haver reduït 40 milions d’euros de deute i tenir un superàvit de 7’5 milions milions són unes xifres espectaculars”, ha afegit.

Estarellas incidí en el fet que “hem reduït el deute fent més inversions, adequant l’Ajuntament al segle XXI com és el cas dels processos informàtics o les gestions i inversions que hem fet perquè no ens tanquessin les escoletes o la residència municipal, la recuperació de la gestió dels recintes esportius o el nou contracte de neteja que farem efectiu enguany així com la reorganització i millora de molts departaments per donar un millor servei a la ciutadania”.

El pressupost d’enguany és un 7 per cent superior al de 2018. L’augment dels ingressos en 3 milions d’euros i l’estalvi respecte a l’any anterior de 4 milions d’euros que fins ara es destinava a pagar deute, permet incrementar de forma notable els capítols de personal, despesa corrent i inversió.

Respecte al personal, destacar que s’inclou el reconeixement de la carrera professional a tots els empleats públics i la creació de noves places per reforçar distintes àrees.

En l’àmbit de despesa corrent, s’augmenta la partida de manteniment de l’enllumenat públic en 270.000 €, augmenta en 117.400 € l’aportació a la canera municipal i s’inclouen 70.000 € per a la compra de vehicles. Destacar també els 4,5 milions d’euros que es destinen a neteja i manteniment que inclou la neteja de camins i herbes, la recollida selectiva porta a porta a Llucmajor, la millora del reciclatge, neteja viària i gestió dels punts verds.

Pel que fa a les inversions, cal destacar les aportacions municipals a projectes cofinançat amb altres administracions. És el cas de la millora del carrer Gran i General Consell de s’Arenal (138.900 € + 500.000 Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT)), compra d’un edifici per a activitats turístiques i culturals (272.800 € + 500.000 CBAT), reforma de la plaça Reina Maria Cristina (103.500 € + 400.000 CBAT) o senyalització rutes esportives i millores del paviment (82.850 € + 300.000 CBAT). Així mateix, inclou per quart any la partida de 150.000 € d’inversions elegides per la ciutadania en el procés participatiu o 118.000 € en millores de l’administració electrònica. També cal destacar els 100.000 € prevists en subvencions per a entitats i/o activitats esportives.

A banda d’aquestes inversions, l’equip de govern preveu poder augmentar aquest capítol de forma considerable en fer la liquidació del pressupost de 2018, a compte del superàvit i com a inversions financerament sostenibles que seran presentades aviat. Es calcula que hi haurà un romanent de tresoreria de 12 milions d’euros, dels quals se’n podran destinar 7 o 8 milions més a inversions.

A la roda de premsa de presentació dels pressuposts hi han assistit els tinents de batle i socis d’Estarellas, Jaume Tomàs (MÉS) i Bernadí Vives (EL PI). Vives ha destacat la gestió de l’equip de govern en aspectes organitzatius i de gestió econòmica a la vegada que ha destacat la tasca “dels empleats de la casa que han posat al nostre costat i al cap i a la fi els ciutadans ho han notat”. Per la seva banda, Jaume Tomàs ha destacat que “hem demostrat que amb bona gestió i feina, aquest ajuntament es pot dur endavant sense retallades”.

(VEGEU EL DOCUMENT RESUM DEL PRESSUPOST AL CAPDAVALL)

Documentació adjunta
338863.xls. (Publicació dia 22-02-2019)
338506. (Publicació dia 22-02-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Medi Ambient informa als ajuntaments on s’ubiquen les noves ZEPA que les obres menors no requeriran informe
Següent
Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del mes de febrer
Menú