L’Ajuntament de Llucmajor aprova un pressupost de 40 milions d’euros per a 2018

L'Ajuntament de Llucmajor aprova un pressupost de 40 milions d'euros per a 2018

Es destina 1 milió d’euros més a un nou contracte de neteja

L’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor (PSOE-MÉS-EL PI) aprovà un pressupost de 40.039.300 euros per a l’any 2018, lleugerament superior al de l’exercici de 2017 que és de 38 milions d’euros.

El batle de Llucmajor, Bernadí Vives (EL PI); el tinent de batle, Jaume Tomàs (MÉS) i el regidor d’Economia i Hisenda, Jaume Oliver (PSOE) presentaren uns comptes que garanteixen una “gestió de futur i consolidada” pel pacte que entrà a l’Ajuntament de Llucmajor el 2015. Han explicat que l’equip de govern continua “consolidant la seva gestió, ja que baixam la ràtio d’endeutament de 39 a 22,2 milions d’euros des de 2015, complim l’estabilitat pressupostària i el període mitjà de pagament a proveïdors que ha passat de 189 a 12,03 dies”. “Baixam el deute una mitja de 6,8 milions d’euros cada any”, ha especificat Oliver.

Pel que fa a la despesa, destaca la destinada a neteja que augmenta un 200 per cent a 2018: “Contractarem un servei de neteja integral de recollida de fems, neteja vial, gestió de residus, de parcs verds, etc, que és una de les coses que tenim pendents. Volem que a la fi el nostre municipi estigui net”. Aquest servei costarà 1 milió d’euros a 2018, quantitat que s’ha de sumar al milió d’euros que costa el servei actual. A 2019, el cost d’aquest servei serà d’aproximadament 3 milions d’euros.

Augmenta també el capítol 1 de personal que arriba als 17,6 milions d’euros i s’incrementa un 13,5 per cent respecte a 2017. Aquest augment està justificat en la creació de nous llocs de feina com ara el nou subinspector de la Policia Local, cap del servei de recursos humans, d’afers socials o altres tècnics destinats “a millorar el servei d’atenció a la ciutadania”. En aquest sentit, el Jaume Tomàs, delegat d’Urbanisme, ha incidit en “la importància que té augmentar la plantilla de contractació i urbanisme perquè gràcies a aquests tècnics hem pogut aconseguir moltes de les ajudes externes que ens permeten dur endavant les inversions molt importants perquè hi hem estat damunt i hem gestionat de forma eficient”. “Per nosaltres, dotar els serveis de l’Ajuntament del personal suficient per fer feina és gestió perquè d’aquesta manera, podem aconseguir més ajudes externes”, afegí.

RESIDÈNCIA

Respecte a l’esmentat augment del capítol 1 també cal destacar l’increment d’11 llocs de feina a la residència per a persones majors, que es justifica en el fet que l’Ajuntament de Llucmajor ha de complir uns requisits de personal per tal d’assolir el traspàs de competències i gestió de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca. “L’hem de transferir amb les ràtios de personal necessari perquè, en cas contrari, l’haguéssem hagut de tancar”, ha apuntat Oliver.

INVERSIONS

Es destina a inversions un total d’1,2 milions d’euros. Compra de 3 vehicles de policia (66.000 euros), restauració del molí de’n Gaspar, reforma vestuaris camp municipal d’esports de S’Arenal (193.100 euros), reforma de la plaça Reina Mª Crisitina (20% d’aportació municipal) 103.000 euros, millores rutes cicloturístiques i senyalització 83.000 euros, equips informàtics 90.000 euros o 150.000 euros que es destinen als pressuposts participatius.

Pel que fa a les àrees, destacar que augmenten les partides d’Esports, Cultura i Fires i Festes o promoció d’ocupació i acció social.

Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Programa de Nadal 2017
Següent
El III Consell d’Infants organitzarà una Diada de la Infància que se celebrarà al mes de maig
Menú