Escoles d’estiu 2013

Escoles d'estiu 2013

L’Ajuntament de Llucmajor presenta l’oferta d’escoles d’estiu 2013. Enguany, n’hi haurà a Llucmajor i a s’Arenal.

Destinataris:

Nins i nines del terme municipal de Llucmajor en edats compreses entre els 3 -els han de tenir cumplits en el moment de l’nici del torn sol·licitat- i els 12 anys.

El termini d’inscripció s’obri:

a) ESCOLA D’ESTIU DE LLUCMAJOR.
Dia 18/06/2013, a partir de les 16:00 hores, al Centre d’Informació Jove -carrer Jaume I núm 7- edifici Ca Ses Gotleves. La resta de dies, i mentres hi hagi places, les inscripcions seran en horari de matí.

b) ESCOLA D’ESTIU DE S’ARENAL
Dia 19/06/2013, a les Oficina Municipal de s’Arenal -carrer Maria Antònia Salvà núm. 50- en horari d’atenció al públic.

Les places són limitades i se reservaran per estricte ordre d’arribada de la sol·licitud.

La reserva ha de ser presencial, no se pot fer telèfon.

Procediment:
– En les dates indicades, se procedirà a la reserva de plaça.
– Una vegada confirmada la plaça, hi haurà un termini de 48 hores per presentar la documentació pertinent:fotocòpia del DNI de l’infant -o llibre de família-, fotocòpia DE LA tarja sanitària, certificat d’empadronament, fotocòpia del document de família nombrosa, si s’escau, i rebut d’ingrés bancari amb el document de pagament facilitat en el moment de la inscripció.

Per a més informació: 971 662 512.

Ho vols compartir?
Anterior
Final de curs de l’Escola de Ball de Bot Calabruix
Següent
Nit d’havaneres a Llucmajor
Menú