El termini per participar en el Concurs de Fotografia del dia de la Dona s’ha ampliat fins dia 20 d’abril

El termini per participar en el Concurs de Fotografia del dia de la Dona s'ha ampliat fins dia 20 d'abril

Lliurament de premis, el 24 d’abril

1. PARTICIPANTS

Totes les persones professionals o aficionades a la fotografia que ho desitgin.

2. ÀMBIT

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. TEMA

En les fotografies ha de quedar reflectida la problemàtica de l’igualtat de gèneres davant el món del treball, la societat, etc.

4. NOMBRE D’OBRES

S’admet un màxim de dues obres per autor.

5. PREMIS

Es premiaran les obres individualment, amb un màxim d’una obra per autor. Els premis seran els següents:

PRIMER PREMI 450 €
SEGON PREMI 250 €
TERCER PREMI 100 €

Aquests premis estaran subjectes a les retencions corresponents de l’IRPF aplicables legalment. En cas que el jurat consideràs que les obres presentades no assoleixen el nivell de qualitat adient, podrà declarar desert algun dels premis.

6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres s’han de presentar en suport digital (CD o USB no retornable, mida
DIN A3) en un arxiu en format JPG o TIFF i amb una resolució mínima de 1400 x 2000 píxels per polzada. En el nom de l’arxiu hi ha de constar el títol i un pseudònim.

Amb l’obra, s’ha d’entregar també una còpia del DNI o NIE de l’autor i una sol·licitud per participar en el concurs, que es pot trobar a www.llucmajor.org o a les oficines d’atenció al ciutadà del terme municipal, situades a Llucmajor (c/ de la Constitució, 1), s’Arenal (c/ de Maria Antònia Salvà, 50) i Badia Gran (c/ d’Isaac Peral, 5B).

Els treballs es poden lliurar a les oficines d’atenció al ciutadà del terme de Llucmajor abans esmentades o enviar a l’adreça de correu electrònic cultura@llucmajor.org. En aquest darrer cas s’ha de confirmar l’enviament al telèfon 971 669 758.

El període de presentació de les fotografies acabarà el 20 d’abril de 2018 a les 14 h.

7. JURAT

El jurat estarà format per persones de prestigi en l’àmbit de la fotografia i per un representant de l’Ajuntament de Llucmajor. La seva decisió serà inapel·lable.

8. REPRODUCCIÓ DE LES OBRES

L’Ajuntament es reserva els drets de reproducció de totes les obres presentades i l’autor manté la propietat de les imatges.

9. ENTREGA DE PREMIS

Els premis del concurs s’entregaran el dimarts 24 d’abril, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor (c/ de Fra Joan Garau, 2).

10. EXPOSICIÓ DE LES OBRES

Les obres s’exposaran del 12 d’abril al 5 de maig de 2018, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor (c/ de Fra Joan Garau, 2).

Llucmajor, 7 de març de 2018

Ho vols compartir?
Anterior
Informació de la DGT sobre la classificació de motos i ciclomotors en funció del seu potencial contaminant
Següent
Nou web turístic per aconseguir atreure turistes tot l’any al terme municipal
Menú