El Govern balear destina 1 milió d’euros a la compra d’un teatre a Llucmajor i a la millora de Gran i General Consell de s’Arenal

El Govern balear destina 1 milió d'euros a la compra d'un teatre a Llucmajor i a la millora de Gran i General Consell de s'Arenal

Subvenció del Consorci de Borsa d’Allotjaments Turístics

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears ha aprovat avui destinar una ajuda de 500.000€ per a la compra d’un teatre a Llucmajor i la mateixa quantitat per al projecte de reconversió del carrer Gran i General Consell de s’Arenal.

En el web de la CAIB, s’especifica que avui, divendres dia 3 de maig, “la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT) ha resolt la convocatòria de 2018 de subvencions per a projectes de millora d’infraestructures turístiques i de foment de la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. D’acord amb la decisió, presa per unanimitat, 64 projectes seran cofinançats pel CBAT amb quasi 22 milions d’euros (21.892.573,41 €)”.

Es tracta d’actuacions a 43 municipis de Mallorca que suposaran una inversió total de 34.536.025,99 €, ja que el CBAT pot cobrir com a molt el 80% del cost del projecte (amb un import màxim de 500.000 €) i els ajuntaments han d’aportar la resta. La convocatòria de subvencions permetia a cada ajuntament presentar un màxim de dos projectes, i així ho han fet 21 consistoris.

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha volgut recordar que amb les dues convocatòries de subvencions del CBAT aprovades i resoltes aquesta legislatura s’han donat ajuts per valor de 37,5 milions d’euros (15,5 el 2017 i 21,9 el 2018), amb una inversió final d’uns 60 milions d’euros si sumam l’aportació que fa cada consistori.

“La millora de les infraestructures”, ha dit Busquets, “és necessari per millorar la competitivitat turística i gràcies a aquesta Borsa podem fer-ho”. A més, ha explicat que, entre els projectes subvencionats per aquesta convocatòria, hi ha actuacions per desestacionalitzar, millorar l’accessibilitat a espais turístics o rehabilitar espais de zones turístiques més consolidades com ara vies comercials o passeigs marítims.

Així mateix, la vicepresidenta ha assenyalat que aquestes inversions “repercuteixen directament a l’economia local, ja que gran part de les empreses que executen aquests projectes són empreses arrelades al territori i que garanteixen contractes de treball”.

El CBAT és l’òrgan gestor de les places turístiques a l’illa de Mallorca i en formen part el Govern, el Consell Insular de Mallorca i els agents socials i econòmics del sector turístic.

Ampliació del pressupost de la convocatòria

La Junta Rectora del CBAT també ha ratificat per unanimitat l’acord del Consell de Govern d’aquest mateix divendres que autoritzava ampliar la convocatòria 2018 de subvencions del Consorci en 6.967.839 €.

Inicialment, la convocatòria d’ajuts estava pressupostada amb un màxim de 14.950.000 milions d’euros, però els projectes presentats que complien els requisits superaven aquesta quantitat. Com que el Consorci disposa de recursos propis suficients per finançar-los tots, s’ha autoritzat la despesa per a aquestes actuacions destinades a la millora de l’oferta turística.

Finalitats dels projectes

Les finalitats específiques de les subvencions del CBAT són:

a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d’esponjament, entre d’altres.
b) Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, ha de preservar el medi ambient.
c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoleixi la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de cadascuna de les illes.
d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.
e) Impulsar projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que tinguin relació amb l’àmbit turístic.
f) Dur a terme qualsevol altra activitat amb els objectius de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la seva competitivitat, de diversificar i desestacionalitzar l’oferta i de consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

S’adjunta el llistat de projectes

Documentació adjunta
llistat. (Publicació dia 10-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
La Policia Local detecta 73 vehicles abandonats a tot el terme municipal
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor treu a concurs la gestió de la canera municipal
Menú