El dia 2 de gener comencen les escoles de Nadal a Llucmajor i s’Arenal

Aquesta és la primera edició de l’activitat de les escoles de Nadal, que s’ha pogut oferir a cost 0 per a les famílies gràcies a la subvenció del Pla Corresponsables, a través de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.  

El mes d’abril es van dur a terme les escoles de Pasqua, tant a Llucmajor com a s’Arenal, amb una gran acollida per part de les famílies.  

Durant tres dies, als poliesportius de Llucmajor i s’Arenal, els nins i les nines gaudiran amb activitats de lleure educatiu adaptades als diferents grups d’edat. Aquestes activitats s’organitzen des de la Regidoria de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Llucmajor. L’empresa contractada per dur a terme el servei és E-Temps Lliure Serveis Lúdics.  

Aquestes activitats pretenen un doble objectiu: d’una banda, ampliar els serveis d’atenció a la infància en períodes de vacances escolars i, de l’altra, el foment de l’activitat de lleure a espai d’aprenentatge social, de valors cívics i de creixement d’infants.  

Els equips dirigents estan formats per personal qualificat per a la direcció i la dinamització d’activitats de temps lliure educatiu. A més, s’ofereix la possibilitat de fer pràctiques a joves que hagin  assolit amb aprofitament la part teòrica de la formació en dinamització d’activitats de lleure.   

El mes de juliol es va organitzar, també des de la Regidoria de Joventut, un curs de monitors i monitores de temps lliure, i les diferents escoles de vacances, tant d’estiu com ara la de Nadal, acolliran personal en pràctiques que reforçarà els equips dirigents.   

 

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de subministrament de subscripció a la base de dades d’informació jurídica «El Consultor Integra Temáticas»
Següent
Ordre dia ple 28 desembre
Menú