Conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i les associacions de les terceres edats de s’Arenal i Badies per utilitzar dos edificis municipals com a centre social als dos nuclis de població

CONVENI

Els immobles es troben ubicats a la cantonada dels carrers Terral i Formentera, de s’Arenal, front el parc Joan Ferré; i al carrer Isaac Peral 5 de Badia Gran

L’Ajuntament de Llucmajor i les associacions de gent gran de s’Arenal i Badies, han signat un conveni pel qual el consistori cedeix dos edificis municipals a aquests dos connectius de majors de nostre municipi.

Els immobles es troben ubicats a la cantonada dels carrers Terral i Formentera, de s’Arenal, front el parc Joan Ferré; i al carrer Isaac Peral 5 de Badia Gran.

A la signatura foren presents, el batle, Eric Jareño, el regidor de Tercera Edat, Gabriel Rojo, el president de l’Associació de la Tercera Edat de s’Arenal, Antonio Oliver Amengual; i el president de l’Associació de persones majors i pensionistes de les badies de Llucmajor, Jesús Ruíz Martínez.

CONVENI S’ARENAL

L’immoble de s’Arenal disposa d’una planta soterrani, sala destinada a gimnàs, de 146 m2, una planta baixa amb un porxo d’entrada de 32 m2, on s’hi troben les escales d’accés al rebedor de 80 m2. A més hi ha una oficina de 24 m2 amb un arxiu de 6,5 m2, i un magatzem d’11 m2. També disposa dos banys de 20 m2, una terrassa de 140 m2, una sala menjador (amb un espai destinat a bar) de 188 m2 i una cuina de 32 m2 a la que s’accedeix des del bar. 

A més, a la planta primera compta amb una sala de 120 m2, banys de 15 m2 i sala d’informàtica de 33 m2, a través de la qual s’accedeix a una habitació de 15 m2.

Un altre dels espais més destacats a aquesta primera planta és el de 134 m2 per a la biblioteca i sala de jocs.

L’Associació ha vingut disposant de l’esmentat edifici des de l’any 1995, en virtut d’un conveni que a dia d’avui ja no tenia vigència.

La seva utilització es va veure interrompuda dia 14/03/2020 amb motiu de les restriccions imposades per la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia provocada per la COVID-19. 

L’Associació ha sol•licitat poder continuar utilitzant l’edifici com a centre social en el que l’Associació pugui dur a terme les activitats que els hi són pròpies. 

Aquest local és compartit amb la Banda de Música de s’Arenal.

L’aprofitament de les dependències objecte de cessió en el present Conveni en comporta el dret d’ús i gaudiment, i s’ha de dedicar exclusivament a les activitats pròpies d’un centre social de tercera edat. 

L’Associació és la responsable de l’adequada gestió del local i del seu correcte ús, i li correspon assumir les despeses ordinàries de telefonia i internet. Les despeses ordinàries de funcionament del local en matèria d’aigua i electricitat van a càrrec de l’Ajuntament. 

En cas que sigui necessari escometre obres de caràcter extraordinari, que sobrepassin el manteniment ordinari de l’immoble, les executarà i n’assumirà el cost l’Ajuntament, després de la redacció i aprovació dels documents tècnics pertinents (memòria tècnica, projecte, etc.). 

Aquest Conveni té una vigència de 4 anys a comptar des de la data de la seva firma. En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, les parts firmants del Conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per a un període de fins a 4 anys addicionals, o la seva extinció. 

CONVENI BADIES

En el cas de l’Associació de persones majors i pensionistes de les badies de Llucmajor, es tracta d’un local situat en planta baixa que consta d’una cuina amb rebost, dos banys, i dues sales polivalents. 

L’Associació va venir disposant de l’esmentat local en virtut d’un conveni firmat l’any 2018, tot i que es va resoldre anticipadament per mutu acord, atesa la impossibilitat de l’Associació de fer-ne ús a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 i, alhora, per la necessitat de l’Ajuntament de posar temporalment més instal·lacions a disposició de la comunitat educativa. 

L’Associació, mitjançant escrit, ha sol·licitat poder reprendre la normal utilització del local com a centre social en el que l’Associació pugui dur a terme les activitats que els hi són pròpies. 

El local, situat en planta baixa, consta d’una cuina amb rebost, dos banys, i dues sales polivalents.

En cas que sigui necessari escometre obres de caràcter extraordinari, que sobrepassin el manteniment ordinari de l’immoble, les executarà i n’assumirà el cost l’Ajuntament, després de la redacció i aprovació dels documents tècnics pertinents (memòria tècnica, projecte, etc.). 

L’Explotació de la cantina, al igual que al local de s’Arenal,

L’Associació està obligada a contractar amb un tercer l’explotació del negoci de cantina del local cedit. 

El regidor de Tercera Edat, Gabriel Rojo, explica que “aquests convenis vénen a renovar els acords existents abans de la pandèmia” i afegeix que “els nostres majors dels dos nuclis gaudiran novament d’un espai apropiat pel desenvolupament de les seves accions socials, d’esbarjo, esportives i formatives, entre d’altres”. Rojo aprofita també per “felicitar a ambdós col•lectius per l’extraordinària tasca que duen a terme per dinamitzar als majors del nostre municipi”.

Ho vols compartir?
Anterior
L’alumnat treballador de Llucmatourist V inicia la seva ronda de visites a punts emblemàtics de Llucmajor amb el Cronista Oficial Joan Monserrat
Següent
Comunicació difusió pública del programa SOIB 30 Formació i Ocupació
Menú