Notícia

Escoles de vacances de Nadal per a nins i nines

L’Ajuntament de Llucmajor ha organitzat una escoleta de lleure infantil en el període vacances escolars de Nadal Localització: Poliesportius municipals de Llucmajor i s’Arenal. La ubicació pot canviar. Dates: Dies 2,…

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS, RESTES DE PODA, RESIDUS SELECTIUS EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA I GENERADORS SINGULARS, GESTIÓ DE PARCS VERDS I DESBROSSAMENT DE CAMINS, EN EL TM DE LLUCMAJOR (LOT 1: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA)

En data 8 de novembre de 2022, s’ha publicat al BOIB número 144 l’anunci d’informació pública de la proposta d’estructura de costs del servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes…