23 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Infotràmit-Urbanisme

18-Juny-2019
01.- Comunicació prèvia simple
Documentació requerida per al tràmit de comunicació prèvia simple:
18-Juny-2019
02.- Comunicació prèvia complexa
Documentació requerida per al tràmit de “Comunicació prèvia complexa”
18-Juny-2019
03.- Llicència d'obra menor
Documentació requerida per tramitar una llicència d'obra menor:
18-Juny-2019
04.- Llicència d'obra major
Documentació requerida per a tramitar una llicència d'obra major:
18-Juny-2019
05.- Llicència de parcel·lació, agrupació o segregació
Documentació requerida per tramitar una llicència de parcel·lació, agrupació o segregació:
18-Juny-2019
06.- Llicència de divisió horitzontal
Documentació requerida per tramitar una llicència de divisió horitzontal
18-Juny-2019
08.- Procediment de pròrroga de comunicació prèvia
Documentació requerida per al tràmit de pròrroga de comunicació prèvia:
18-Juny-2019
09.- Procediment de Renovació d’una llicència d’obra
Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:
18-Juny-2019
10.- Llicència d'ocupació o primera utilització
Documentació requerida per tramitar una llicència d'ocupació o primera utilització:
18-Juny-2019
11.- Declaració d’interès general
Documentació requerida per tramitar la declaració d'interès general:
18-Juny-2019
12.- Certificats urbanístics municipals
Documentació requerida en cada cas per sol·licitar un certificat urbanístic municipal:
26-Juny-2020
13.- Declaració responsable per obres i instal·lacions en sòl urbà (Article 5 del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig)
Documentació requerida per a la tramitació de la declaració responsable per a obres i instal·lacions a executar en sòl urbà:
30-Juny-2020
14.- Ocupació de via pública per obres i/o instal·lacions
Ocupació de la via pública per obres (documentació requerida):