Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

PAGAMENT DE TRIBUTS EN TERMINI VOLUNTARI DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

04-Octubre-2021
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2021 (ambdós inclosos).

CONCEPTES

  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxes municipals (recollida i tractament de fems, entrada de vehicles i altres)
  • Vedats de caça


TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)

OBTENCIÓ DE L’AVÍS DE PAGAMENT

Per INTERNET:
Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ave a través del Carter Virtual d’Avisos (www.atib.es > Carter virtual d’avisos).
A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments)

De forma presencial:
- Llucmajor: a l’oficina de recaptació de l’ATIB situada al carrer Francesc Aulet, 29, 07620 Llucmajor, en horari de dilluns a dijous laborables, de 08:15h a 13:30h i
de 15.15h a 16.45h i els divendres laborables, de 08:15 a 14:30h. Sol·liciteu cita prèvia, que es pot fer per internet a www. atib.es > Cita prèvia o telefonant al
971 678 404

- Arenal: a l'oficina d'Atenció al Ciutadà del carrer Maria Antonia Salva, 50 -edifici Arenal Park- del 19 al 22 d’octubre de 08:30h a 13:30h hores.

- Badia Gran: al carrer Churruga, cantonada amb el carrer Isaac Peral -edifici multifuncional- del 4 al 8 d’octubre de 08:30h a 13:30h.

- A qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes Balears: es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web
https://www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació o telefonant al 901 201 530, en horari de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per Internet a https://www.atib.es > Cita prèvia o telefonant al 971 678 404.

FORMES DE PAGAMENT
Una vegada obtingut l’avís de pagament o el document d’ingrés, les formes de pagament són les següents:
● Per Internet, en https://www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.
● A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
● En els caixers automàtics de CaixaBank, BBVA i Bankia.

REBUTS DOMICILIATS: El càrrec en compte dels rebuts domiciliats en una entitat bancària es farà a partir del 16 de novembre de 2021.