Voluntari de protecció civil

Sol·licitud per formar part de l’agrupació de voluntaris de protecció civil

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud d’alta com a voluntari de protecció civil

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
– Majors de 18 anys
– Estar empadronats a Llucmajor
– No patir cap malaltia contagiosa
– Ser aptes per als treballs propis del servei que han de prestar
– Superin el curs de formació de voluntaris

Normativa: 
– Reglament d’agrupació de voluntaris de protecció civil de Llucmajor

Ho vols compartir?
Anterior
Servei d’Orientació Laboral
Següent
Autorització de reserva d’espai en la via pública
Menú