T30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS

Documentació adjunta
NOU_TEXT_ORDENAN_A_ esmena. (Publicació dia 05-11-2022)
ANUNCI_BOIB_INI_ 3 11 22. (Publicació dia 05-11-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
P05 MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Següent
Llucmajor baixa la taxa del fem quasi un 45% per a l’any 2023
Menú