Servei d’Orientació Laboral

Servei d’informació, orientació i suport en el seu procés de recerca de feina o de millora laboral

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia de la targeta d’atur o millora d’ocupació del SOIB
– Vida laboral o currículum vitae

Mitjans de contacte: 
Presencial. Concertar cita prèvia.

Lloc d’entrega: 
– Llucmajor: C/ Constitució, 6 
– S’Arenal: C/ Maria Antònia Salvà, 50
– Badies: C/ Isaac Peral, 58

Horari: 
– Llucmajor: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
– S’Arenal: dilluns, dimecres i divendres de 9.00 h a 14.00 h
– Badies: dimarts i dijous de 9.00 h a 14.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
– Persones físiques entre 16 i 64 anys en situació de desocupació, inscrites al SOIB, que vulguin aconseguir un lloc de treball.
– Persones que vulguin millorar el seu perfil professional i/o promocionar al seu lloc de feina, inscrites al SOIB com a millora d’ocupació.

Ho vols compartir?
Anterior
Publicitat dinàmica
Següent
Voluntari de protecció civil
Menú