Servei d’Ocupació i Desenvolupament Local

Servei d’informació, assessorament i orientació per a nous emprenedors

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
C/ Constitució, 6 Llucmajor

Horari: 
De 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres. Concretar cita prèvia

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Persones en actiu i persones desocupades

Ho vols compartir?
Anterior
Sol·licitud de participació a la Rua
Següent
Inscripción en el registro de entidades declaradas de interés público municipal
Menú