Reglament dels centres municipals de serveis socials de l’Ajuntament de Llucmajor

BOIB número 170, de 11 de desembre de 2021

Documentació adjunta
Reglament centres cat. (Publicació dia 13-12-2021)
Reglamento centros cast. (Publicació dia 13-12-2021)

Ho vols compartir?
Anterior
Reglament municipal del servei d’ajuda a domicili (SAD)
Següent
Reglament municipal del servei de sanejament i drenatge del municipi de Llucmajor
Menú