Reglament de segona activitat de la policía local

Documentació adjunta
Reglamento BOIB 24 02 2022. (Publicació dia 24-02-2022)
Reglament BOIB 24 02 2022. (Publicació dia 24-02-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor, primer municipi de Balears i segon d’Espanya en aprovar la carrera professional dels seus treballadors
Següent
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
Menú