Registre de naixements

Sol·licitud per al registre de naixements

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
– DNI dels pares
– Certificat mèdic
– Butlletí estadístic de part
– Llibre de família
– Certificat de la clínica o hospital que no s’ha promogut la inscripció en un altre registre civil de naixements de l’estat
– Certificat d’estar empadronat a Llucmajor, en el supòsit que en el DNI figuri un altre domicili

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:

Jutjat de Pau – C/ Fra Joan Garau, 2 Llucmajor

Horari:
De 10 a 12 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Normativa:
– Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957 (BOE de 10/06/57)
– Reglament del Registre Civil, de 14 de novembre de 1958 (BOE de 21/01/59)

Ho vols compartir?
Anterior
Registre de defuncions
Següent
Altes d’empadronaments
Menú