Registre de defuncions

Sol·licitud per al registre de defuncions

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
– Certificat mèdic de defunció
– DNI de la persona que sol·licita el registre

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Jutjat de Pau – C/ Fra Joan Garau, 2 Llucmajor

Horari:
De 10 a 12 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Normativa:
– Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957 (BOE de 10/06/57)
– Reglament del Registre Civil, de 14 de novembre de 1958 (BOE de 21/01/59)

Ho vols compartir?
Anterior
Certificat de fe de vida
Següent
Registre de naixements
Menú