Recollida de ferralla i brossa

Servei de recollida de ferralla i brossa

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar: 
– Per sol·licitud o instància
– Concertar recollida als telèfons 971662966 o 971120883
– Han d’indicar: carrer, número, població i quantitat que s’ha de recollir

Mitjans de contacte: 
Telefònic i presencial

Lloc d’entrega: 
Registre

Horari: 
– S’Arenal: Divendres
– Llucmajor: Dimarts
– Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava i Bellavista: Divendres
– Las Palmeras i Sa Torre: Dimarts
– Maioris i Puig de Ros: Dimecres
– Badia Blava: Dilluns i dimecres
– Badia Gran: Dilluns i dijous
– Tolleric: Dimarts
– Cala Pi, Vallgornera i es Pas: Dimarts i divendres
– S’Estanyol i Son Bieló: Dilluns

Forma iniciació: 
A instància de part

Termini de resolució: 
Set dies (màxim)

Normativa: 
– Reglament d’activitats classificades “nomenclàtor d’activitats”
– Decret de protecció del medi ambient
– Decret d’evacuació d’abocaments
– Ordenança municipal de protecció del medi ambient

Documentació adjunta
244896. (Publicació dia 06-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Canera municipal
Següent
Sol·licitud de contenidors
Menú