Reclamació sobre la inscripció en el cens electoral

Efectuar reclamacions censals

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar:
-Fotocòpia del DNI
-Emplenar una targeta del cens, perquè posteriorment es remeti a Estadística

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Oficina d’atenció al ciutadà. C/ Constitució, 1
OAC s’Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Observacions:
– En aquest procediment l’Ajuntament només fa d’òrgan gestor, ja que qui decideix finalment sobre les reclamacions censals efectuades és l’oficina d’Estadística.

Ho vols compartir?
Anterior
Nomenament d’integrants de meses electorals
Següent
Sol·licitud de targeta de resident (ORA)
Menú