Procés unificat de selecció per cobrir com a funcionari/a de carrera nou (9) places corresponents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, del grup C, subgrup C1 de la categoría policia local vacants a la plantilla, i incloses a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, 2020 i 2022

Ho vols compartir?
Anterior
Obert el procés d’admissió i matriculació pel curs 2023-24 a les Escoleta Municipals de Llucmajor
Següent
Contracte menor per al tractament de desinsectació i desratització del Patronat de la Residència de Persones Majors de Llucmajor
Menú