P05 MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Documentació adjunta
ANUNCI_CONSULTA_PUBLICA_PREVIA. (Publicació dia 05-11-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor es connecta amb bus directe a Son Llatzer
Següent
T30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Menú