Ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars

Ordenança fiscal
T-11 Taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local
BOIB núm. 53 de 14/04/12

Ordenança reguladora de l’ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars 
BOIB núm. 150 de 19/10/10

Documentació adjunta
274054. (Publicació dia 02-04-2014)

Ho vols compartir?
Anterior
XV aniversari de la proclamació de Bartomeu Font i Obrador com a Fill Il.lustre de Llucmajor
Següent
Setmana Santa a Llucmajor 2014
Menú