Lliurament de certificacions de dades municipals, resolucions i acords

Lliurar les certificacions de dades municipals, resolucions i acords.

Sol·licitant: 
Tots els ciutadans que hi estiguin interessats

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D’ofici

Dades de pagament: 
Les establertes en l’Ordenança Fiscal Municipal vigent (T-01).

Documentació adjunta
244683. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Informació i consultes dels plecs de condicions de les licitacions
Següent
Lliurament dels plecs de condicions de les licitacions
Menú