Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1

Documentació adjunta
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de subministrament de 4 porteries mòbils de futbol 7 per als camps de futbol de Llucmajor
Següent
Llucmajor llança una iniciativa per a la millora del benestar emocional de les dones
Menú