Informació pública sobre l’aprovació d’un Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic

Documentació adjunta
Projecte de reglament. (Publicació dia 28-09-2022)
Informacio publica. (Publicació dia 28-09-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
CONSULTA PÚBLICA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Següent
Llucmajor comença les tasques de digitalització dels llibres d’actes de l’Arxiu Municipal
Menú