INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 5. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB ENTRADES DEVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I AMB RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU O PER A LA CÀRREGA I LA DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Menú