INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 4. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I PER LAPRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Menú