INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I PER LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 7. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB ENTRADES DEVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I AMB RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU O PER A LA CÀRREGA I LA DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRASLLAT D’ANIMALS I LA SEVA CUSTÒDIA
Menú