INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI DE VIABILITAT, LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS I ELS AVANTPROJECTES D’OBRA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE, SANEJAMENT I DRENATGE EN EL TM DE LLUCMAJOR

Publicació web 18 08 2020

Documentació adjunta
01 a ESTUDIO VIABILIDAD v1. (Publicació dia 18-08-2020)
01 b ESTUDIO VIABILIDAD ANEXOS v1. (Publicació dia 18-08-2020)
04 ESTRUCTURA DE COSTES v1. (Publicació dia 18-08-2020)
05 A anteproyectos 2020 v1. (Publicació dia 18-08-2020)
05 B anteproyectos 2020 planos v1. (Publicació dia 18-08-2020)

Ho vols compartir?
Anterior
Finalitza el concurs de selfies de la campanya ‘Petit Gegant Comerç i Jo’ de Llucmajor
Següent
L’Ajuntament treu a exposició pública l’estudi de viabilitat per a la concessió del servei d’aigua
Menú