Informació i consultes dels plecs de condicions de les licitacions

Donar informació i aclarir possibles dubtes que puguin generar els plecs de condicions de les licitacions per a la contractació d’obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.

Sol·licitant: 
Les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hi estiguin interessades. Es podrà sol·licitar des de l’aprovació per l’òrgan competent fins a la data de presentació de les proposicions.

Mitjans de contacte: 
Presencial i Perfil del Contractant

Lloc d’entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D’ofici

Ho vols compartir?
Anterior
Primera inscripció o renovació del DNI
Següent
Lliurament de certificacions de dades municipals, resolucions i acords
Menú