CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS “SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER AL 2022”. OFERTES DE PERSONAL DIRECTIU I DOCENTS PER A PROGRAMES MIXTS SOIB OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Ofertes de personal directiu i docents per a programes mixts SOIB Ocupació I Formació (HORTUSMAJOR III/ BOSCMAJOR VI), convocatòria de subvencions per a l’any 2022 de programes mixts. És requisit per a l’inscripció estar en situació d’ALTA com a demandant d’ocupació al SOIB. El personal formador que hagi d’impartir certificats de professionnalitat ha d’estar inscrit en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB).

Per a més informació contactar amb Ana Báez
AODL Ajuntament de Llucmajor
627 909 748
abaez@llucmajor.org

Documentació adjunta
BOIB Prog. Mixts. (Publicació dia 16-09-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor soluciona más de 9.500 incidencias a través del servicio Línea Verde
Següent
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS “SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER AL 2022”. INFORMACIÓ I ACÉS A LES OFERTES PER A ALUMNAT TREBALLADOR PER ALS PROGRAMES MIXTS SOIB OCUPACIÓ I FORMACIÓ: BOSCMAJOR VI I HORTUSMAJOR III
Menú