Certificats de residència

Sol·licitud de certificat de residència

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar:
El sol·licitant ha d’aportar el seu DNI

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Oficina d’atenció al ciutadà. C/ Constitució, 1
OAC s’Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Dades de pagament:
Les establertes a l’Ordenança Fiscal Municipal vigent (T-01)

Documentació adjunta
244939. (Publicació dia 06-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Canvis de domicili
Següent
Nomenament d’integrants de meses electorals
Menú