Certificat de fe de vida

Sol·licitud de certificat de fe de vida

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
– Fotocòpia del DNI de l’interessat
– Certificat d’empadronament

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Jutjat de Pau – C/ Fra Joan Garau, 2 Llucmajor

Horari:
De 10 a 12 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Requisits:
– El pot sol·licitar el mateix interessat o bé una altra persona

Ho vols compartir?
Anterior
Junta Avaluadora de Català
Següent
Registre de defuncions
Menú