Borsa de personal funcionari interí, mitjançant concurs-oposició, de Tècnic/a de Turisme

Documentació adjunta
Convocatòria i bases 2. (Publicació dia 23-06-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Pressupostos participatius de Llucmajor 2022
Menú