Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per promoure la modernització i la continuïtat del sector econòmic del municipi de Llucmajor

Aconsegueix les subvencions que atorga l’Ajuntament de Llucmajor destinades a fomentar la modernització, la millora de la competitivitat i la continuïtat de les persones físiques, petites empreses i microempreses, i ens sense personalitat especialment dedicats al sector turístic, restauració, comerç, activitats culturals, oci infantil, transport i d’altres. Fins a 8.000€ per millores tecnològiques, energètiques, a l’accessibilitat, equipament, millora de la imatge o reformes. Obté més informació amb el fulletó a +INFO.

Presentació de sol·licituds:
Seu electrònica
Registre electrònic general AGE
Presentació de justificació: 
Seu electrònica
Registre electrònic general AGE
– Una memòria d’actuacions (annex 7)
– Una memòria econòmica (annex 8)
– Les factures o documents de valor probatori equivalent i la documentació acreditativa del pagament
– Declaració responsable (annex 9).
Darrer dia per presentar la sol·licitud: 14/11/22
Per a més informació:
– Email: cballester@llucmajor.org
– Telèfon: 664 822 552
Documentació adjunta
BASES I CONVOCATÒRIA. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 1. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 2. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 3. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 4. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 5. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 6. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 7. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 8. (Publicació dia 19-07-2022)
ANNEX 9. (Publicació dia 19-07-2022)
Rectificació derror material. (Publicació dia 25-07-2022)
Llistat de sollicituds amb defectes i causes dinadmissió. (Publicació dia 20-09-2022)
LLISTAT DADMESOS I EXCLOSOS. (Publicació dia 19-10-2022)
Rectificació error material. (Publicació dia 24-10-2022)
Resolució de modificació del llistat dadmesos. (Publicació dia 18-11-2022)
Anunci Primer Tram de Pagament. (Publicació dia 23-12-2022)
Anunci_requeriment_d_esmenes. (Publicació dia 27-12-2022)
Anunci 2n tram de pagament. (Publicació dia 29-12-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Resultat de les votacions dels Pressupostos Participatius de Llucmajor 2022
Següent
Programa de festes de Santa Càndida 2022
Menú